Adam Porubský – 16 rokov

Narodil sa predčasne. V  2rokoch mu bola stanovená diagnóza DMO – spastická diparéza s prevahou vľavo, stredne ťažkého stupňa. Postupne sa mu pridružili ďalšie diagnózy:

  • Šelest na srdci
  • Strabizmus
  • Plocha noha
  • Valgózna deformita v oblasti členka a nohy
  • Kontraktúra šľachy na viacerých miestach
  • Neuromyopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti

Pre zlepšenie jeho zdravotného stavu Adamko už absolvoval:

Rehabilitačné pobyty – Čilistov, Dunajská Lužná, v súčasnosti 3krát do roka súkromné rehabilitačné centrum Possibilitas Piešťany, a rehabilitačné centrum MedicSam v Starej Turej

Na týždennom pobyte - Remate pri Handlovej sa oboznámil s niektorými paralympijskými športmi , kde sa stretol aj s paraolympionikmy

Kúpeľnú liečbu – Kováčová, Turčianske Teplice, Piešťany.

Terapie – hipoterapia, canisterapia, masáže

Adamko absolvoval 3krát operácie nôh v FN Žilina, operáciu očí (strabizmus) FN Trenčín
Chodí s pomocou barličiek na dlhšie vzdialenosti používa chodítko.                                                   

Adamko potrebuje 24hodinovú starostlivosť.  
Do školy chodí rád, je žiakom 1 triedy SOŠ v Starej Turej, odbor grafik digitálných medií je integrovaný, počas vyučovania musí sa spoliehať sám na seba a na pomoc spolužiakov.                                                                            
Pravidelne chodí do špeciálnopedagogickej poradne na Myjavu - k špeciálnemu pedagógovi a psychologičke.

Jeho záľuby – zaujíma sa o autá a motorky, sleduje motoristické relácie. Jazdí na bicykli a chodí na prechádzky do prírody. Hrá rad futbal, pláva s pomocou. 
Jeho najzaujímavejšie turistiky: Popradské pleso, Rajnerova útulňa, Tatliakova chata, Kvačianska dolina, jaskyňa Driny,
Bystrianska jaskyňa. Zvládol túru z Bezovca na hrad Tematín.     

V roku 2021 sme spolu navštívili nasledujúce hrady: - Oravský, Devín, Korlátko, Topolčiansky, Strečno.                                                                                                                                                                                                                                          Zvládli sme ďalšiu turistiku - Hlbocký vodopád, Oravskú železnicu,