Naše občianske združenie CESTA KU ZDRAVIU pomáha po materiálnej a finančnej stránke fyzicky a psychicky hendikepovaným deťom, dospelým a ich rodinám:

  • Prekonávanie a odstraňovanie bariér
  • Integrácia
  • Liečebne a rehabilitačné pobyty
  • Financovanie rehabilitačných pomôcok a liekov
  • Podpora športových a pohybových aktivít hendikepovaných a ich rodiny
  • Zlepšovanie kvality života postihnutých a ich rodín