Poukázaním 2% dane z príjmu

Tlačivo na poukázanie 2% (vyhlásenie)

Potvrdenie o zaplatený dane

Zamestnanec : pri podpise ročného zúčtovania u svojho zamestnávateľa vyznačí v tlačive ,,venovanie“ do 15.2.2024.

VYHLÁSENIE vyplní na základe  POTVRDENIA O ZAPLATENÝ DANE (dostanete od zamestnávateľa) odovzdať na daňový úrad do30.4.2024

Fyzická a právnická osoba: vyznačí poukázanie 2% dane z príjmov v daňovom priznaný do 31.3.2024 prípadne predĺženej lehote.

 

Môžete pomôcť aj darovaním ľubovoľnej finančnej hotovosti, zaslaním na číslo účtu:

 

  SK98 0900 0000 0051 7416 8359           

                                                                                                     

Názov – Cesta ku zdraviu:  Slovenská sporiteľňa                                          

Údaje o prijímateľovi:

IČO 52817369
Právna forma OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno CESTA KU ZDRAVIU
Sídlo Rudník 10   906 23 Rudník